ofattbart

Vi läser om det på våra mobiltelefoner, den fruktansvärda sorgen.
MalikBendjelloul som tagit sitt liv. Så svårt att ta in. Så svårt att förstå.
Läs så fint Per Sinding Larsen skrivit om sin vän och kollega.

Här har programmet Kobra gjort ett minnesprogram som är värt att ses

Människor mår dåligt, går och bär på sin ångest, oro och depression. Det är inte så lätt att få hjälp, att ta hand om en ledsen, trasig själ är dyrbart och alldeles för tungt att bära på själv. Vi behöver prata mer om just det. Tycker att det här inlägget sammanfattar det så bra.

läs här, så viktigt