mina biverkningar


Jag har ju berättat att den här omgången av cellgifterna är den värsta. Jag tror på allvar att jag inte mått så dåligt nån gång. Att föda barn var en fis i rymden, jämförelsevis. Då får man ju bästa finaste presenten efter alla timmar och i mitt fall dagar av smärta. Men cellgifter, fy fan vilken ångest.  Står nästan inte ut och har två cellgiftsbehandlingar kvar och  ska fortsätta i ETT år med herceptin. Det är visserligen inget cellgift, men kolla herceptinets biverkningar. Ingen kul läsning direkt.
Varje kväll drömmer jag mardrömmar om den väntande operationen och strålningen.

Fan, vad jag tycker synd om mig själv.

Kan inte någon? Gud, kanske bara trolla bort min cancer. Så att alla står där helt förbryllade: Men Karin, din cancer är borta. Du behöver inte opereras eller strålas. Det här är fantastiskt.
Biverkningar av Taxotere (cellgift):


Mycket vanliga (kan drabba fler än 1 av 10 personer):

 • Infektioner, minskning i antal
  röda blodkroppar (anemi) eller vita blodkroppar (vilka
  är viktiga för att bekämpa infektioner) och trombocyter SVAR: vet ej
 • feber: om detta sker måste du omedelbart kontakta din läkare SVAR: känner mig varm och kall om vartannat
 • allergiska reaktioner som beskrivs ovan SVAR: vet ej
 • aptitlöshet (anorexi) SVAR: Har typ tappat aptiten, äter för att jag måste
 • sömnlöshet SVAR: På tio dagar sov jag knappt
 • domningskänsla eller myrkrypningar eller smärta i leder eller
  muskler SVAR: Då och då under dagen
 • huvudvärk SVAR: Sprängande huvudvärk
 • smakförändring SVAR: Inget smakar gott, inte ens det jag verkligen älskar
 • inflammation i ögat eller
  ökat tårflöde SVAR: Ögonen rinner och ögonen är svullna
 • svullnad orsakad av bristfälligt lymfdränage SVAR: Kroppen gör ont på det där sättet när man vet att man har för mycket vatten i kroppen.
 • andfåddhet SVAR: Kan inte gå några steg utan att bli andfådd
 • nästäppa; inflammation av hals och
  näsa; hosta SVAR: snorig och lätt halsont
 • näsblod SVAR: nej
 • sår i munnen SVAR: nej, ta i trä
 • orolig mage inklusive illamående, kräkningar och diarré,
  förstoppning SVAR: magen är inte bra
 • magsmärta SVAR: jätteont i magen
 • matsmältningsbesvär SVAR: Magen är ju inte så bra, så det är väl problem med matsmältningen
 • håravfall (efter avslutad behandling bör normal hårväxt i de flesta fall
  återkomma) SVAR: Har ju inget hår att tala om
 • rodnad och svullnad av handflator
  och fotsulor, vilket kan orsaka hudfjällning (detta kan även inträffa på
  armarna, i ansiktet eller på kroppen) SVAR: fjällar i hårbotten, eller vad säger man. Skalpen fjällar
 • förändring i färgen på dina naglar och eventuell påföljande
  nagelavlossning SVAR: naglarna är inte roliga
 • muskelsmärta eller värk; ryggvärk eller skelettsmärta SVAR: extremt ont i hela kroppen
 • menstruationsrubbningar SVAR: säkert, min mens är märklig
 • svullnad av händer, fötter, ben SVAR: Det mesta känns som det har svullnat
 • trötthet; eller influensaliknande
  symtom SVAR: Känner mig trött och håglös och frusen på ett trist sätt
 • viktökning eller viktminskning SVAR: vet inte, väger samma eller ett kilo mindre sedan jag började. Vägde 56 kilo när jag började resan, nu väger jag 55.

Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 personer):

 • svampinfektion i munnen SVAR: den har äntligen försvunnit
 • uttorkning SVAR: Huden är torr, torr, torr
 • yrsel SVAR: Ja, det snurrar rätt ofta
 • nedsatt hörsel SVAR: jag hör inte riktigt vad alla säger
 • sänkt blodtryck; oregelbunden eller ökad hjärtrytm SVAR: helt klart
 • hjärtsvikt SVAR: vet inte
 • inflammation i
  matstrupen SVAR: känns som jag har det
 • muntorrhet SVAR: ja
 • sväljsvårigheter eller sväljningssmärtor SVAR: Ja
 • ökad blödningsbenägenhet SVAR: är livrädd för att skära mig
 • förhöjda leverenzymvärden (därav behovet av regelbundna
  blodprovskontroller). SVAR: vet ej

Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 personer): SVAR: de här nedan är jag livrädd för att få

 • svimmning
 • hudreaktioner, kärlväggsinflammation och svullnad lokalt vid
  insticksstället
 • inflammation i tjocktarmen;
  tunntarmen; perforering av tarmen
 • blodpropp.

  Så går vi vidare med antikroppshormonet Herceptin som jag ska äta i ett år. Jag har redan, efter bara en gång fått flera av biverkningarna som står här. 

  Neutropen sepsis – vanlig
  Cystit – vanlig
  Herpes zoster – vanlig
  Infektion – vanlig
  Influensa – vanlig
  Nasofaryngit – vanlig
  Sinuit – vanlig
  Hudinfektion – vanlig
  Rinit – vanlig
  Övre luftvägsinfektion -vanlig
  Urinvägsinfektion – vanlig
  Erysipelas (rosfeber) – vanlig
  Cellulit – vanlig
  Infektioner och infestationer
  Sepsis – Mindre vanlig
  Malign neoplasmprogression – Ingen känd frekvens
  Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)
  Neoplasmprogression – Ingen känd frekvens
  Febril neutropeni – Mycket vanlig
  Anemi – Vanlig
  Neutropeni – Vanlig
  Trombocytopeni – Vanlig
  Minskat antal vita blodkroppar/leukopeni – Vanlig
  Blodet och lymfsystemet
  Hypoprotrombinemi – Ingen känd frekvens
  Överkänslighet – Vanlig
  Anafylaktisk reaktion – Ingen känd frekvens
  Immunsystemet
  Anafylaktisk chock – Ingen känd frekvens
  Organsystem Biverkan Frekvens
  Viktminskning – Vanlig
  Anorexi – Vanlig
  Metabolism och nutrition
  Hyperkalemi – Ingen känd frekvens
  Ångest – Vanlig
  Depression – Vanlig
  Insomnia – Vanlig
  Psykiska störningar
  Onormala tankar – Vanlig
  Tremor – Mycket vanlig
  Yrsel – Mycket vanlig
  Huvudvärk – Mycket vanlig
  Perifer neuropati – Vanlig
  Parestesi – Vanlig
  Hypertoni – Vanlig
  Somnolens – Vanlig
  Dysgeusi – Vanlig
  Ataxi – Vanlig
  Pares – Sällsynt
  Centrala och perifera nervsystemet
  Hjärnödem – Ingen känd frekvens
  Konjunktivit – Mycket vanlig
  Ökad lakrimation – Mycket vanlig
  Torra ögon – Vanlig
  Papillödem -Ingen känd frekvens
  Ögon
  Retinal blödning – Ingen känd frekvens
  Öron och balansorgan
  Dövhet – Mindre vanlig
  Sänkt blodtryck -Mycket vanlig
  Förhöjt blodtryck – Mycket vanlig
  Oregelbunden hjärtrytm – Mycket vanlig
  Hjärtklappning – Mycket vanlig
  Hjärtfladder – Mycket vanlig
  Kongestive hjärtsvikt Vanlig (2%)
  Supraventrikulär takyarrytmi – Vanlig
  Kardiomyopati- Vanlig
  Minskad ejektionsfraktion* -Mycket vanlig
  Perikardisk effusion – Mindre vanlig
  Kardiogen chock –  Ingen känd frekvens
  Perikardit – Ingen känd frekvens
  Bradykardi – Ingen känd frekvens
  Hjärtat
  Takykardi (galopperande hjärtrytm) – Ingen känd frekvens
  Hypotoni – Vanlig
  Blodkärl
  Vasodilatation  – Vanlig
  Värmevallning – Mycket vanlig

  Organsystem Biverkan Frekvens
  Rosslande/pipande andning -Mycket vanlig
  Dyspné – Mycket vanlig (14%)
  Astma -Vanlig
  Hosta – Mycket vanlig
  Epistaxis – Mycket vanlig
  Lungsjukdom – Vanlig
  Faryngit – Vanlig
  Rinorré – Mycket vanlig
  Pleurautgjutning – Mindre vanlig
  Pneumonit -Sällsynt
  Lungfibros – Ingen känd frekvens
  Andnöd – Ingen känd frekvens
  Andningssvikt -Ingen känd frekvens
  Lunginfiltration – Ingen känd frekvens
  Akut lungödem – Ingen känd frekvens
  Akut svår andningsinsufficiens (ARDS) -ngen känd frekvens
  Bronkospasm – Ingen känd frekvens
  Hypoxi – Ingen känd frekvens
  Minskad syremättnad – <Ingen känd frekvens
  Laryngealödem – Ingen känd frekvens
  Ortopné -Ingen känd frekvens
  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum
  Lungödem – Ingen känd frekvens
  Diarré – Mycket vanlig
  Kräkningar – Mycket vanlig
  Illamående – Mycket vanlig
  1Svullna läppar – Mycket vanlig
  Buksmärta – Mycket vanlig
  Pankreatit -Vanlig
  Dyspepsi – Vanlig
  Hemorrojder – Vanlig
  Förstoppning – Vanlig
  Magtarmkanalen
  Muntorrhet – Vanlig
  Hepatit  Vanlig
  Leverömhet – Vanlig
  Gulsot – Sällsynt
  Leversvikt – Ingen känd frekvens
  Lever och gallvägar
  Hepaocellulär skada – Vanlig

  Organsystem Biverkan Frekvens
  Erytem – Mycket vanlig
  Hudutslag – Mycket vanlig
  Ansiktssvullnad – Mycket vanlig
  Akne – Vanlig
  Alopeci – Vanlig
  Torr hud – Vanlig
  Ekkymos – Vanlig
  Hyperhydros – Vanlig
  Maculopapulösa utslag – Vanlig
  Nagelförändringar – Vanlig
  Pruritus – Vanlig
  Angioödem – Ingen känd frekvens
  Dermatit – Ingen känd frekvens
  Hud och subkutan vävnad
  Urtikaria – Ingen känd frekvens
  Artralgi – Mycket vanlig
  1Muskelkramper – Mycket vanlig
  Myalgi – Mycket vanlig
  Artrit – Vanlig
  Ryggsmärta – Vanlig
  Bensmärta – Vanlig
  Muskelspasmer – Vanlig
  Muskuloskeletala systemet och bindväv
  Nacksmärta – Vanlig
  Nedsatt njurfunktion – Vanlig
  Membranös glomerulonefrit – Ingen känd frekvens
  Glomerulonefropati – Ingen känd frekvens
  Njurar och urinvägar
  Njursvikt – Ingen känd frekvens
  Graviditet, puerperium och peritanalperioden
  Oligohydramnios – Ingen känd frekvens
  Reproduktionsorgan och bröstkörtel
  Bröstinflammation / mastit – Vanlig
  Asteni – Mycket vanlig
  Bröstsmärta – Mycket vanlig
  Frossa – Mycket vanlig
  Trötthet – Mycket vanlig
  Influensaliknande symptom – Mycket vanlig
  Infusionsrelaterade reaktioner – Mycket vanlig
  Smärta – Mycket vanlig
  Pyrexi – Mycket vanlig
  Perifera ödem – Vanlig
  Sjukdomskänsla – Vanlig
  Slemhinneinflammation – Vanlig
  Ödem – Vanlig

9 reaktioner på ”mina biverkningar”

 1. Nej usch, jag börjar nästan gråta när jag läser här idag. All styrka till dej och massor av tillförsikt, ändå. Kramkramkram!

 2. Ångest. Men en verklighet. Jag beundrar dig för att du inte frisserar läget!
  När min mamma blev sjuk sa hon att "i smärta är man ensam" och så är det ju. Tyvärr. Hur mkt man än skulle önska att det inte var så. Shit vad jag tycker att du känns som en sund och klok människa. Sofia

 3. Gode gud! Samtidigt tänker jag på en vän som gick igenom din typ av behandlingar för några år sedan och hur hon tappade sitt långa blonda hårsvall. Idag ser hon ut som hon gjorde innan, som hälsan själv. Tänker att det är fasansafulla biverkningar men att kroppen också läker sig själv så småningom. Gifterna ska ju ta död på cancern så det måste väl vara så här. Stor kram

 4. Gode tid, jag vet inte vad jag ska säga mer än att du är fantastisk som orkar. Må du leva så väl du förmår. Det är du värd. Du är rädd och det är ingenting konstigt med det. Du måste ju inte få alla biverkningarna… dumt sagt men som sagt jag vet inte vad jag ska säga. Hoppas hoppas att du får bra stunder och dagar och kan ta vara på dem. kramar från en som gillar dig och har yogat i Båstad o läst dina vackra böcker o köpt några videor.
  Ewa

 5. Jag hoppas och önskar att den present du får efter att utstå allt detta är att du blir HELT frisk och fri från cancern! Tappra kvinna!

 6. OM du kan så läs inte bipackssedeln till dina läkemedel. Försök fokusera på att det heter LÄKEmedel. Uppräkningen av biverkningar är ALLTID grotesk. Kolla Panodil…….Jag är så ledsen och övermiggiven för din skull. Fy för in i helvete så jävla fucking hemskt allt måste vara för dig.
  Finns det något någon gång du vill så säg till. Jag hatar den skiten du drabbats av Love kit båstad

 7. Fy fan för biverkningar. Jag läser också alltid bipackssedeln, även fast jag inte borde. Man vill ju liksom veta vad man har att vänta sig. Men i det här fallet, när det är så många mediciner och så många biverkningar kanske det ändå är bäst att gömma dem i en låda nånstans långt inne i garderoben. Om det är till nån tröst så kan jag berätta att jag precis yogade till din Yogadvd Yoga för Nacke och Rygg, och det var såå skönt. Det hjälper mot min ständiga huvudvärk. KRAM på dig och hoppas att våra söndagspass kan fortsätta så småningom.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *