Hippokratiska Eden

Det finns nåt som kallas den Hippokratiska Eden. Den texten hittar du på Svenska läkaresällskapets hemsida. Och ska alltså vara någon form av etiska regler för en läkare. Är det ett skämt? Nej.

”Jag svär vid Apollon, läkaren, vid Aesklepios, Hygiea och
Panakeia samt alla gudar och gudinnor, tagande dem till vittnen, att jag
efter bästa förmåga och förstånd skall hålla denna min ed och denna min
förpliktelse.  Den som lärt mig denna konst skall jag akta lika
högt som mina föräldrar, jag skall dela med honom vad jag äger och
hjälpa honom i nödens stund. Hans söner skall jag betrakta som mina
bröder, och om de önskar lära denna konst, skall jag undervisa dem däri
utan lön eller villkor.

Föreskrifter, föreläsningar och allt vad
undervisning i övrigt kräver skall jag ge mina och mina lärares söner
samt de lärjungar, som avgivit skriftlig och edlig förbindelse enligt
läkares sed, men inte någon annan.

Efter förmåga och omdöme skall jag följa den behandling jag anser
gagnerikast för mina patienter och det som kan skada eller irritera dem
skall jag undvika. Jag skall icke ge någon gift, även om jag blir
ombedd, ej heller ordinera något sådant; ej heller skall jag ge någon
kvinna fosterfördrivande medel.

I renhet och fromhet skall jag leva mitt liv och utöva min konst.
Stensnitt skall jag icke befatta mig med utan överlåta denna praktik åt
dem som sysslar därmed.

I de hus där jag går in skall jag vara till gagn för de lidande och
avhålla mig från varje medveten fördärvlig orättrådighet, särskilt från
könsumgänge med kvinnor och män, såväl fria som slavar.

Vad jag under min yrkesutövning än hör och ser bland människor av den
beskaffenhet att det måhända icke bör spridas, skall jag förtiga och
betrakta som osagt.

Om jag nu håller denna min ed och ej brister däri, så må det förunnas
mig att glädja mig åt livet och min konst, aktad av alla människor i
alla tider. Men om jag bryter och blir menedare, då må motsatsen bli min
lott.”

Och så läser du Sanna Ehdins text.  Varför känns det som att vi snarare går baklänges än framåt?
Tänk om läkarna kunde komma ihåg den här eden som de svurit. Eller de kanske inte svär den? Någon som vet? Varför har de den på sin hemsida?
Undra vad Hippokrates tycker om den utveckling som skett. För är det en utveckling att göra människor beroende av mediciner och att patienter dör av biverkningar från mediciner?

Känns snarare som att läkarna är läkemedelsbranschens legosoldater. Kan vi inte byta system? Kanske starta någon form av belöningssystem för läkarna, där de får en peng, status, en stjärna, en titel, eller vad sjuttsingen som helst för varje patient som de gör symptomfri och fri från medicinering. Bara en tanke. Jag vill inte vara en försökskanin. Jag vill känna mig trygg när jag söker vård nästa gång.

sanna-ehdin-anandala-vill-revidera-en-svensk-sjukvard-med-allvarliga-systemfel-del-1/

Vad tycker ni?