Meningen med livet – Frida

Namn: Frida Eriksson

Ålder: 36? (slutade räkna efter 30)

Yrke: Gymnasielärare/yogafröken

Civilstånd/familj: Gift med 1 barn

Bor: Östermalm

Vad är meningen med livet?

– Meningen med livet och själva målet med all existens är kärlek, i alla dess former. Kärleken är inte bara målet med livet utan även
strävan och vägen dit.

Känner du dig nöjd med hur ditt liv hittills utvecklats?

– Jag lever, är frisk och känner ofta lycka, alltså måste det ha utvecklats bra för mig.

Vilken är din livsfilosofi?

– Jag bekänner mig inte till någon tro och är egentligen agnostiker, men delar av den livsfilosofi som Buddha förespråkade sympatiserar
jag gärna med. Människan har en fri vilja och har kraften och möjligheten att skapa sin egen lycka. Livet är dyrbart, lev som om var
 dag vore den sista. Respektera din kropp, du har endast en. Att praktisera icke våld, att vårda och att respektera livet och naturen alla dess former är viktigt för mig såväl som närvaro och ärlighet i relationer. Jag utövar även fysisk yoga för att må bra. Det är ingen dock ingen filosofi utan en praktik.

Om du skulle ge en ung tjej ett råd, vad skulle det vara utifrån din egen erfarenhet av livet. Vad skulle det vara?

– Skaffa dig en god utbildning, det lönar sig i livet oavsett.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *